Les årets program Les årets program Følg vår blog

Kystsogevekene neste år:

Kystsogevekene 2017 - 12. august til 17. septembe

Kystsogevekene 2017

12. august til 17. september

Så var også Kystsogevekene 2016 historie!

Tusen takk til alle arrangørane i dei 22 kommunane og tusen takk til publikum som deltok på arrangementa! 

Her kan du sjå oversikt over alle arrangementa som har vore

Logon