Kystsogevekene
I august og september 2019
 • Program    • For arrangørar    • Om Kystsogevekene    • English    • Arkiv    • Andre kystkulturprosjekt    

 

 

   Arkiv
    - Kystkulturavisa 2018
    - Sjøveis kyrkjereis
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 15 414

 

 

 

Sjøveis kyrkjereis
 

Tanken er at det vert arrangert noko ekstra ut av minst sju gudstenester i den perioden Kystsogevekene varer. På desse kyrkjesundagane lagar ein til eit opplegg som inkluderer sjøveis transport til gudstenesta i kyrkjer som har si plassering ut frå det sjøbaserte ferdslesystemet i eldre tider. Målet med sjøveis kyrkjereis er å setja fokus på lokal kystkultur om korleis folk tok seg til kyrkjes før i tida, gje folk kulturelle opplevingar og gje gudstenestene auka oppslutning.

Eit tidskjema for ein slik dag ser gjerne om lag slik ut:

  • Frå ca. 0930-1000 Veteranskip/større båt (eller at folk ror/reiser med eigne båtar)

plukkar opp folk som skal til kyrkjes

  • Ca. 1030-1045 ankomst ved kyrkja
  • 1100 Start gudsteneste
  • Ca. 1215 Opplegg på kyrkjebakken - opplesing av kunngjeringar frå

td. lensmannen (gjerne miniskodespel)

  • Ca. 1230-1330 Mat
  • Ca. 1330 Kulturelt arrangement - til dømes konsert eller teater (anten i/på

ein annan arena eller i sjølve kyrkja)

  • Ca. 1430 Start heimreise

Her er det sjølvsagt stor fridom til å gjera lokale tilpassingar

(og det må jo ikkje vera sundag for å arrangera gudsteneste).

 

Konseptet sjøvegs kyrkjereis skal gå på rundgang mellom ulike kyrkjer, altså 2018 i kyrkje 1, 2019 i kyrkje 2, 2020 i kyrkje 3, osv før det returnerer til kyrkje 1 i td. 2021.

 

Desse kyrkjene planlegg sjøveis kyrkjereis i 2018:

Sundag 5. august: Hamre kyrkje på Osterøy - sjå meir info på denne linken

Sundag 12. august      

Sundag 19. august    

Sundag 26. august

Sundag 2. september: Herdla kyrkje planlegg sjøveis kyrkjereis, meir info kjem etterkvart

Sundag 9. september

Sundag 16. september

 

Send epost med info om dato og kyrkje til kystsogevekene@hfk.no dersom di kyrkje vil arrangera sjøveis kyrkjereis.
Utskriftsvennlig versjon