Vis bakgrunnsbilde

Årebladet

Årebladet er organ for Hordaland Fylkeskystlag og vert distribuert til alle kystlagsmedlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Bladet vert laga i ståande A4 og har normalt 20-28 sider.

Neste nummer kjem ca. 1. mai 2018 og siste frist for innsending av stoff vert 15. april.

Vil du bidra med stoff?
Send det til kjellmag@gmail.com

 

Litt historikk om Årebladet:

- Bladet har kome ut sidan 1992/93, som regel med 1-2 nummer per år. Dei fyrste blada vart skrivne for hand eller på skrivemaskin og utgitt i «bladform» med samanstifta ark.

- Seinare samlast 2-3 personar på Wesselstuen der bladet vart sett saman med ein ansatt i BA. - Så set Per Aarvik på KHiB saman bladet, ofte med bistand av/som eit prosjekt for studentane sine. Omlag på denne tida vert bladet trykt på Stord. Etter at Per gjer seg som redaktør held redaksjonen fram med å bruka trykkeriet på Stord og det vart sendt inn enkeltfiler til trykkeriet som igjen sette saman bladet.

- For å redusera dei høge kostnadene med denne arbeidsmåten byrjar redaksjonen under Camilla Blikstad si leiing etterkvart å sjølv å setja saman og filer til trykking slik at trykkeriet mottar ferdig redigerte filer for trykking.

- Trykkeriet på Stord går etterkvart konkurs og Årebladet finn så nytt trykkeri i Bergen. Ny redaktør frå 2013 vert Solveig Brekke og Ingunn Vardøy.

- I 2017 overtek Kjell Magnus Økland/Kystsogevekene som redaktør og bladet vert lagt om til fargar.

 

Årebladet-arkivet Klikk på bileta for å opna pdf med Årebladet.

Det kjem fleire eldre utgåver av Årebladet etterkvart. Har du eit gammalt Åreblad? Skann det (gjerne OCR slik at filene vert søkbare) og send pdf til kjellmag@gmail.com
November 2017 November 2017 2 Kontaktinfo
3 Leiaren har (r)ordet
4 Rydding i strandsona
5 Året 2017 i Keipane Kystlag
8 Minneord: Jonathan Krzywinski
10 Historien om en gammel brygge
12 H-187-A «Jom»
14 Historien om m/g «Silden»
16 Sesongen 2017 hos Vinnesholmen
18 Fylkestreffet på Onarheim
20 Hilsen fra Sagvåg
21 Smånytt
23 Aktivitetskalender for 2018
23 Kystsogevekene 2018
24 Fylkeskystlaget si nettside
Mai 2017 Mai 2017 2 Kontaktinfo
3 Leiaren har (r)ordet
4 Årsmøte i Hordaland Fylkeskystlag
5 Historien om ein båt og ein motor
6 Make Bregdo great again
8 Den store roen
10 Aktivitetar i Keipane Kystlag
11 Helsing frå Nordfjordbåtlaget
12 Reparasjon av gavlabåt
13 Hordakyststemne på Onarheim
14 Kunstnaren Johannes Kretschmer
16 Stavenes for eigen dampmaskin
18 D/B Dampen
19 Jektetokt til og frå Kristiansund
20 Bunadsklubb & open dag i Kvinnherad
21 Torgdagen 1977-2017
22 Fjell Kystlag i arbeid
26 Oselvardag på Sjøfartsmuseet
27 Aktivitetskalender vår og haust
28 Fylkeskystlaget med ny nettside
Årebladet 2016-1 Årebladet 2016-1 2 Leiaren har ordet
4 Hordakyststevne 2017
6 M/B Arnefjord til Shetland
9 M/S Saltnesvåg
10 Nordisk Kystkulturfestival
11 Opsangervågen Kystlag
12 Enigheden, Begen Kystlag
13 Hardanger Trebåtfestival
14 Landstevne i Bodø 2016
16 Aktivitetsdag i Sæbøvågen
18 Oselvar
19 Indre Sogn Kystlag
20 Sildekaker, roglede og tjære
22 Halsnøy Rundt
23 Romsa Kystlag
24 Året som har gått
26 Bømlo Kystlag
27 Kystkalenderen
Årebladbrev 2016-1 Årebladbrev 2016-1 Kystkalender 2016
Forbundet Kystens Landsstevner
Velkommen til Hansadagene i Bergen
Torgdagen i Bergen - 11. juni
Hardanger Trebåtfestival 10. til 12. juni
Hordakysttreff - Ro, segl eller padle - Halsnøy Rundt
Storkos på Storøyen 24. juni
Fest i vest - Savåg Kystlag og Sagvåg Bygdalag - 24. til -26.juni
Nordisk Kystkulturfestival - Suderøy på Færøyane 07. til 10. juli
Forbundet Kystens Landstevne i Bodø - 14. til 17. juli
Siglarveko på Tysnes - 9. til 12. august
Havnedager i Haugesund - 18. til 21. august
Langøymarknaden - Langøy Kystgard, Fjell - Fjell Kystlag 27. til 28. august
Råseglseminar i Masfjorden - 15. til 18. september
Kystsogevekene - 13. august til 18. september
Årebladet 2015-1 Årebladet 2015-1 4 Historien om Gå På
6 Kystlagssamling i Rosendal
8 Keipane Kystlag
10 Nyhende frå Nordfjord
12 Storbåten til Mari-Jens
14 Friluftstreff i havgapet
16 Fjordmannsnaustet
18 Med fjordsteam til Florø
19 Kystkalender
Årebladbrev 2015-1 Årebladbrev 2015-1 Kystkalender
Radøy på langs i kano - 30. mai
Damsgårdsdagene 5. juni
Segltreff hjå Hope Trebåtlag 6. juni
Radøy Rundt i robåt: 5. til 7. juni
Torgdagen 12. til 14. juni
Friluftstreff på Hissøyna Friluftsområde 19. til 21. juni
Storkos på Storøyen 24. juni
Tysnes Rundt 26. til 28. juni
Familiedag/Fiskekonkurranse i Sæbøvågen - Keipane Kystlag 30. august
Årebladet 2014-2 Årebladet 2014-2 3 Rapport fra Austevoll
4 Osterøy Rundt
7 Hilsen fra Fjell Kystlag
8 Nordfjordbåten inn i framtida
9 Indre Sogn Kystlag
10 På tur til Solund
12 Eit travet år - Sund Kystlag
15 Kystkalender
Årebladet 2014-1 Årebladet 2014-1 3 Mathilde formidler kystkultur
4 Lærdalsferden - rapport
8 Sjøsetting på Hordamuseet
10 Streif i Sæbøbygda
12 Kapproing på Tysnesfest
13 Tysnes Rundt
14 Evy ror igjen
15 Kystkalender
Årebladet 2013-2 Årebladet 2013-2 3 Fjell Kystlag 30 år
4 Hardangerfjordcruise
7 Sau på steinaldervis
8 Livet i Bergen Kystlag
10 Mangerfunn
11 Frå Nordheimsund
12 Bjørn West
13 Adopter kulturminne
14 Om sjøvotter
15 Kystkalender
Årebladet 2013-1 Årebladet 2013-1 3 Fjell Kystlag 30 år
4 Hardangerfjordcruise
7 Sau på steinaldervis
8 Livet i Bergen Kystlag
10 Mangerfunn
11 Frå Nordheimsund
12 Bjørn West
13 Adopter kulturminne
14 Om sjøvotter
15 Kystkalender
Årebladet 2012-2 Årebladet 2012-2 2 Leder
3 Tusen takk til Sveio for hyggelig Hordakysttreff
4 Vert kjende gjennom å ro i lag
5 Kortreist ferietips
6 Tysnes Rundt
9 Båten til «Anne Knutsdotter»
10 Storøyen. Beiterydding og kulturlandskap
12 Om freden som senker seg...
13 Gurine
14 Indre Sogn og Austevoll
15 Dorrysoge, 2. bolkjen
16 Nordisk kystkulturstevne i Ebeltoft 2012
17 Torgdagen 2013
18 Hordakyststemnet 2013
19 Kvinnherad kyst- og litteratursenter
20 Adresseliste
Årebladet 2012-1 Årebladet 2012-1 2 Leder
2 Adopter et kulturminne
3 Kurs i kystlaget sin regi
4 Streif 1. mai 2012
6 Minneord
7 Enigheten og grunnlovsjubileet 2014
8 Enigheten til Brest 2012
9 En berikelse for Holsnøy Kystlag
11 Hordakysttreff på Liereid
12 Nybygd austfjordåttring
14 Kristian båtbyggjar
15 Kystkalender
Årebladet 2011-2 Årebladet 2011-2 2 Leder
2 Kulturminner til adopsjon!
3 Båtbyggjaren svarer
4 Oselvar - den levande båten
6 Samling i Austevoll
7 Indre Sogn Kystlag
8 Oppmålings- og dokumentasjonskurs
10 Rodorry
11 Galeas Gurine heim til Rosendal
15 Kystkalender
Årebladet 2011-1 Årebladet 2011-1 2 Leiar
3 Fyrvokterens naust ved Skjelanger fyr
4 Eg byggjer meg ein båt - i Amerika
6 Mjelkeskøyto sjøsett
8 Den store Preste-roturen
9 Båtbyggjaren svarer
10 Å ro med viltre sjetteklassinger
12 Hordaland Kystled
13 «Vinden Drar»
14 «Ternen» - ein stasbåt
15 Tysnes Rundt
15 Aktivitetskalender