Vis bakgrunnsbilde

Støtte frå Stiftelsen Neptun

Stiftelsen Neptun stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.
Stiftelsen Neptun stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.
– Kystsogevekene er svært takksam for støtta frå Stiftelsen Neptun, seier dagleg leiar i Stiftinga Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland.
– Kystsogevekene er svært takksam for støtta frå Stiftelsen Neptun, seier dagleg leiar i Stiftinga Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland.

Stiftelsen Neptun har i møte 21. november tildelt 15 000 kroner i støtte til Stiftinga Kystsogevekene.

– Dette er svært gode nyhende. Kystsogevekene vil nytta desse midlane til støtte for arrangørar av Kystsogevekearrangement i 2018. Søknadsfristen vert 1. juni og tildelinga skjer på styremøte i juni 2018, seier dagleg leiar i Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland.

 

På denne lenken kan du lesa meir om Stiftinga Neptun.


denne lenken kan du lesa om tilsvarande arrangementsstøtte i 2017.