Vis bakgrunnsbilde
Program
Roskyss til Håøy  —  Kvernbit IL Håøya, Midtmarka på Flatøy, Litlebergen   Rotur


Medlemmer i Kvernbit IL si gruppe for roing og segling tilbyr roskyss i klinkbygde tradisjonsbåtar over Flatøyosen til Håøy.

Rotider, avgangsstader og prisar vert kunngjort i lokal dagspresse og her på www.kystsogevekene.no


Håøya

Midtmarka på Flatøy

Litlebergen