Vis bakgrunnsbilde
Program
Utstillingane i Fjell Festning  —  Fjell Festning Fjell Festning   Utstilling


Fjell festning er ei tidligare tysk festning frå Den andre verdskrigen. Utstillingane våre er vinkla slik at du lærer om dagleglivet til soldatane på festninga men og om bygdefolket i skyggen av festningsfjellet.

 

Fjell festning

Permanent utstilling i kruttlageret (karduskammeret).


Utstillinga fortel historia om korleis Fjell festning vart bygd i 1942-1945.

Rommet har ein stor landskapsmodell av festningsområdet, og ein modell som syner fjellanlegget som er på over ein halv kilometer i lengde.

Kart, plansjar og skjermar utdjuper historia.

Utstillinga står i Kanonbrønnen og er tilgjengeleg utan guide.


"Gneisenau"

Permanent utstilling i kruttlageret (karduskammeret).


Utstillinga fortel historia om slagkryssaren "Gneisenau", eitt av Europas mest moderne krigsskip under andre verdskrig.

"Gneisenau" var med på invasjonen av Norge i 1940.

Då skipet vart skadd etter britisk bombing i Kiel i februar 1942, vart ein av kanonane på skipet demontert, og sett opp på Fjell Festning.

Rommet har ein stor modell av sjølve kanonen og ein modell av skipet "Gneisenau". Modellen er laga av Knut Hanselmann.

Kart, plansjar og skjermar utdjuper historia.

Utstillinga står i Kanonbrønnen og er tilgjengeleg utan guide.

 

Digital formidling av Fjell festning

Fjell festning spela ei nøkkelrolle i forsvaret av Bergen under den andre verdskrigen


Fjell festning har fleire bunkerar med interessante historier. Mange av bunkerane på Fjell festning er sjeldne og ein viktig del av heilskapen for å forstå festninga.

Applikasjonen lar deg laste ned innhaldet lokalt til telefonen. Dette gjer at applikasjonen kan nyttast ute i terrenget, utan å laste ned data. Gjer dette på førehand om du skal nytte applikasjonen i samband med besøk på museet.

Last ned appen www.digitalfestning.no gratis. Og finn ut meir om kva du ser rundt deg.

 

Russarfangane

Utstillinga er under utarbeiding i eit rom i Kanonbrønnen.


Utstilling om dei sovjetiske krigsfangane.

Sjølve ammunisjonsrommet der utstillinga er planlagt er tilsvarande utstillingsromma "Fjell festning" og "Gneisenau".

Utstillinga vil bli tilgjengeleg i Kanonbrønnen utan guide.

 

Opningstidene våre
Tyrsdag-sundag 1100-1600

Omvisingar sundag:
1100
1230
1400
1530


Fjell Festning