Vis bakgrunnsbilde
Fjell

Arrangementstader i Fjell kommune


Fjell Festning

Fjell festning ligg på øya Sotra vest for Bergen. Festningsanlegget blei bygd av den tyske okkupasjonsmakta med det føremålet å sikre innseglinga til Bergen. Fjell festning er del av Museum Vest, ein konsolidert museumsorganisasjon.

Museum Vest har i samsvar med ein samarbeidsavtale med Fjell kommune og Stiftinga Fjell Festning fagleg og driftsmessig ansvar for museet på Fjell festning.

 


Festningsvegen
5357 FJELL

Fjell FestningArrangement på Fjell Festning
Arrangement i Fjell kommune