Vis bakgrunnsbilde
Lindås

Arrangementstader i Lindås kommune


Lyngheisenteret på Lygra

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter som gjennom aktiv drift skal verne lyngheilandskapet, formidle tradisjonar og gje gode opplevingar til besøkjande. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år.

Heile året: tek  vi i mot grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale.

Flott turterreng, fritt tilgjenge heile året. NB! Hugs bandtvang, dyr på beite heile året.


Lurevegen 1575, Ytre Lygra
5912 Seim

Lyngheisenteret på LygraArrangement på Lyngheisenteret på Lygra
Arrangement i Lindås kommune