Vis bakgrunnsbilde
Gulen

Arrangementstader i Gulen kommune


Gulen Fiskarbondemuseum

Gulen Fiskarbondemuseum er et museum på Byrknesøy i Gulen som viser hvordan fiskerbonden levde før. Museet ble åpnet 30. mai 1998.


Barvågen
 

Gulen FiskarbondemuseumArrangement på Gulen Fiskarbondemuseum
Arrangement i Gulen kommune