Vis bakgrunnsbilde

Kontakt Torgdagen

post@torgdagenibergen.no

www.torgdagenibergen.no

Org nr. 982 903 874

Kontonr. 3624.59.27511

Dagleg leiar Svein Tore Solsvik ssolsv@broadpark.no 41 69 00 15

Styre:

Styreleiar Svein Tore Solsvik ssolsv@broadpark.no 41 69 00 15

 

Nestleiar Anne Grete Aase Eide aaseeide@yahoo.no  93 05 97 48

 

Kasserar Rolf Vonka rolf.vonka@gmail.com 92 02 17 11

 

Bodansvarleg Ludvig D. Lampe ludviglampe@hotmail.com 97 56 83 58

 

Hamnesjef Ole-Christian Næss g-eggena@online.no 41 43 61 40

 

Sigrid-Marthe Kleppevik sigridmarthe@hotmail.com 92 46 39 88

 

Nils Harald Lie henilie@hotmail.com 46 64 54 50

 

Nettside Kjell Magnus Økland kjellmag@gmail.com 95 04 67 39