Vis bakgrunnsbilde

Fellesnaust

Prosjektet «Tradisjonsbåtar til folket» har som mål å:

1. Skapa lavterskel-møtestader mellom folk i ulike aldrar gjennom allment tilgjengelege fellesnaust som hyser nybygde tradisjonsbåtar.

2. Fremja fellesskap, naturopplevingar, folkehelse og folkeopplysning i både bygd og by gjennom fysisk aktivitet i naturen i tradisjonsbåtar.

3. Vidareføra den UNESCO-oppførte kulturtradisjonen bygging og bruk av klinkbygde tradisjonsbåtar tilpassa moderne bruk.

Bli gjerne med på diskusjonen om fellesnaust på Facebook. Søk etter Fellesnaust!

 

Utfyllande informasjon
Last ned Ro Ro i Sandviken Ro Ro i Sandviken Bergens Tidende 22. mai
Last ned Vil gjera dette til eit vanleg syn att på fjorden Vil gjera dette til eit vanleg syn att på fjorden Bergens Tidende 14. mai 2018
Last ned Brosjyrefaldar om prosjektet Brosjyrefaldar om prosjektet Innleiande orientering.
Last ned Presentasjon Presentasjon Meir utførleg forklaring.
Last ned Fullstendig prosjektskisse Fullstendig prosjektskisse Detaljert presentasjon.
Last ned Containernaust Containernaust 25 fots container som test før ein lagar fellesnaust
Last ned Oselverens egen museumsdag Oselverens egen museumsdag Bergensavisen 15. februar 2018
 

Facebook