Vis bakgrunnsbilde
Program
Kva vil vi med Kystsogevekene? — 20:00 Lindås kommune, Radøy kommune, Meland kommune Litlebergen   Debatt , Foredrag


Dei fyrste Kystsogevekene gjekk av stabelen i 1997. I år er det 20 årsjubileum. Kva vil vi med Kystsogevekene?

Debatt med Dag Lindebjerg som ordstyrar i Mølla på Litlebergen i Meland.

Dei fyrste Kystsogevekene gjekk av stabelen i 1997. I år er det 20 årsjubileum. Målet for Kystsogevekene er å arbeide for å styrkja identiteten i kystdistrikta og å skapa kultur- og reiselivsopplevingar knytta til kysten. Auka trivsel, vekst og nye arbeidsplassar er andre viktige målsetjingar. Målet med arrangementa er å fremja kystkultur og området sitt særtrekk. Vi ønskjer å setje fokus på målet med Kystsogevekene og spør «Kva vil vi med Kystsogevekene?» Bli med på diskusjonen og stak ut framtidas kurs for Kystsogevekene.

 

I panelet sit:

Astrid Aarhus Byrknes, ordførar i Lindås

Jon Askeland, ordførar Radøy

Øyvind Oddekalv, ordførar Meland

Kjell Magnus Økland, dagleg leiar Kystsogevekene

 

Les omtale i avisa Nordhordland på denne linken

Sjå annonse i avisa Strilen på denne linken

Sjå annonse i avisa Nordhordland på denne linken


Litlebergen