Vis bakgrunnsbilde
Program
Laurdagsope på Gulen Fiskarbondemuseum  —  Gulen Fiskarbondemuseum Gulen Fiskarbondemuseum   Museum , Familiedag , Omvisning


Museet er ope på laurdagar med omvisning. Opetider frå 1400-1700.
 
Sesongen på museet starter lørdag 16.juni med arrangementet Fiskarbondedagen fra 13.00-15.00.
 
 
Avslutningsdagen 8. september er det trekking av årets loddbøker og servering av kaffi og kaker på museet.

Gulen Fiskarbondemuseum er et museum på Byrknesøy i Gulen som viser hvordan fiskerbonden levde før.

Museet består av en rekke forskjellige tradisjonelle kystbygninger som viser hvordan et kystbruk var på 1800-tallet. I sjøbua er det en utstilling av gamle gjenstander som i hovedsak er donert av Alf Sæternes. Museets oppgave er å ta vare på og synliggjøre historien til fiskarbonden.


Navnet museet fikk er knyttet til den tradisjonelle leveveien i Ytre Gulen de siste 100 årene, en kombinasjon av fiske og jordbruk. Fastboende langs kysten hadde små muligheter til å livnære seg av bare jordbruk eller fiske alene. En måtte derfor utnytte ressursene både på land og på sjøen for å klare seg. Ofte var det en arbeidsdeling der mannen drog på fiske og kvinnen hadde ansvaret for gårdsdriften. Derfor er «fiskarbonde» en benevnelse som omfatter både mannen som var fisker og konen som var bonde.

 

Fiskarbondemuseet ligger i Barvågen som er en liten våg på vestsiden av Byrknesøyna like sørvest for sentrum på Byrknes. Museet består av et lite bruk på 3.5 dekar i en vestvendt helling mot Barvågen. I denne vågen er et eldre naust og sjøbumiljø. Bygningene har trekk som er svært typisk for Gulen; steinbygde naust, jordkjellere og oppbygget brønn for takvann. Våningshuset er fra 1844. Her er også et steinmurt båtnaust, sjøbu i to etasjer, eldhus, takvannsbrønn, utedo og jordkjeller. Hele området rundt Barvågen er av Gulen kommune regulert til spesialområde bevaring.

I en av sjøbuene var den første butikken på Byrknes. Dette var butikken til Nils Karlsen også kalt «Karl-Nils».

 

Bygninger

Stuen i første etasje i våningshuset er innredet som er typisk «fiskarbondestove» fra første delen av 1900-tallet. Her er blant annet en gammel skyveseng, en vedkomfyr, og en rokk til spinning. I rommet sør for stuen er en utstilling som tar for seg melkestell i gammel tid og de gjenstandene en da brukte. Her finnes en kinne og melkespann til å bære på ryggen.

 

Her finnes en gammel skolestue med gamle Pulter og sjøbuloftet inneholder over 100 gjenstander som er knyttet til fiske og båt. Disse er samlet inn i Ytre Gulen av Historielaget på Byrknes. Gjenstandene gitt av Alf Sæternes (1906–1998) stammer fra gården Sæternes ved Brandangersundet. I Båtnaustet finnes en robåt av Nordfjordtypen som er en seksring på grunn av at det er seks årer i båten. Når været var lagelig kunne en sette opp en mast og segl og segle. Båten er sannsynligvis fra før 1910. Den kom opprinnelig fra Fivelsdal i Gulen.


Gulen Fiskarbondemuseum