Vis bakgrunnsbilde
Program
Sjøparken i Lindåsosane  —  Lindåsbygda, Heilt Originalt! Sjøparken i Lindåsosane   Utstilling


Få med deg den unike utstillinga på holmar, skjær, bergvegg og naust i Lindåsosane, sjøområdet innom Lindås Sjøsluser. Utstillinga står permanent og vert utvida med eitt verk årleg. Den må opplevast frå båt.

Sjå meir info på http://lindasbygda.no/Oppleving/Sjoparken-i-Lindasosane/index.html

 

Sjå pdf med kart over kvar dei ulike verka står plassert: http://lindasbygda.no/onewebmedia/Kun%20kart.pdf


Sjøparken i Lindåsosane