Vis bakgrunnsbilde

Programmet 2018

Frist for innsending av materiell til programmet er 15. mai.

Send inn info via registreringsskjemaet eller på epost til kystsogevekene@hfk.no

Årets program blir ei avis som tilgjengeleg frå omlag midten av juni.

Til programmet trengst info om tittel, stad, dato, evt. klokkeslett, gjerne arrangør, gjerne hovudtrekk av programmet, evt nettside for arrangementet.

Dess meir Kystsogevekene får av info, dess meir kan det informerast om arrangementet i sosiale media, til presse og på nettsida www.kystsogevekene.no.

Bilete sender du på epost til kystsogevekene@hfk.no