Vis bakgrunnsbilde

Grafisk profil

Her finn du filer med logo for Kystsogevekene og plakat som kan brukast i marknadsføringa av lokale arrangement under Kystsogevekene.

Underlag til annonsar Her finn ein det som trengs for å lage plakatar og annonsar.
Last ned Zip med grafiske element til trykk Zip med grafiske element til trykk Logo og dekorelement i EPS og TIFF format.
Last ned Fargekoder og skrift Fargekoder og skrift Huskelapp med fargekode og skrifttype.
Last ned Powerpointmal (ståande) Powerpointmal (ståande) Powerpointmal med Kystsogevekene sin profil.

Kan og brukast til å lage enkle plakatar.
Last ned Powerpointmal (liggjande) Powerpointmal (liggjande) Powerpointmal med Kystsogevekene sin profil.

Kan og brukast til å lage enkle plakatar.