Vis bakgrunnsbilde

Grafisk profil

Her finn du filer med logo for Kystsogevekene og plakat som kan brukast i marknadsføringa av lokale arrangement under Kystsogevekene.

Underlag til annonsar Her finn ein det som trengs for å lage plakatar og annonsar.
Klikk for å laste ned Profil/Grafiske elementer.zip Zip med grafiske element til trykk Logo og dekorelement i EPS og TIFF format.
Klikk for å laste ned Profil/farge-skrift.pdf Fargekoder og skrift Huskelapp med fargekode og skrifttype.
Klikk for å laste ned Profil/a4-plakat.pot Powerpointmal (ståande) Powerpointmal med Kystsogevekene sin profil.

Kan og brukast til å lage enkle plakatar.
Klikk for å laste ned Profil/KSV_liggjande.pptx Powerpointmal (liggjande) Powerpointmal med Kystsogevekene sin profil.

Kan og brukast til å lage enkle plakatar.