Vis bakgrunnsbilde

Arrangementstøtte frå Kystsogevekene

Grieg Foundation stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.
Grieg Foundation stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.
Stiftelsen Neptun stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.
Stiftelsen Neptun stør arbeidet til Kystsogevekene med økonomiske bidrag som kjem lokale arrangørar til gode i form av arrangementstilskot.

Kvart år tildeler Stiftinga Kystsogevekene ut midlar til utvikling av arrangement under Kystsogevekene. Søknadsfrist var 1. juni. Send søknaden til kystsogevekene@hfk.no

Tilskot frå Stiftinga Kystsogevekene skal vere med å auka kvaliteten på arrangementet og kan vera noko som gjev arrangementet eit ekstra løft.

Støtte frå Stiftinga Kystsogevekene skal vera ei hjelp for å gje arrangørar høve til å gjera noko de elles ikkje ville hatt høve til.

Døme på utgifter som ein kan søke tilskot til:
• Produksjon av materiale nytta i utstillingar som er laga i samband med arrangement.
• Leige av veteranbåt, –buss eller anna i samband med arrangement.
• I samband med produksjon av eige underhaldningsstoff, til noter, kostymer og anna i samband med revy/teater
• Honorar for hyre av artistar eller anna til arrangement.
• Leige av instruktør/omvisar/foredragshaldar.
• Med meir. Ta kontakt med dagleg leiar for å drøfte dersom noko er uklart.

 

Søknadsomfang

Hald deg til ei A4-side.

 

Villkår for tildelinga
Tildelt arrangementstøtte frå Kystsogevekene skal brukast i tråd med innsendt søknad.

Det er ein føresetnad at logoen til Stiftinga Kystsogevekene vert brukt i marknadsføringa, sjå under Grafisk profil i menyen.
Bruken av midlane kan bli kontrollert i etterkant.

Utbetaling skjer så snart som praktisk mogleg.

 

Har du spørsmål?
Kontakt dagleg leiar Kjell Magnus Økland på 95 04 67 39 eller kystsogevekene@hfk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknader om arrangementstøtte frå Kystsogevekene 2018

20 søknader søker om samla sum 163 000 kr
(2 av søknadene er uspesifiserte på søknadssum)

 

Til fordeling:
15 000 kr frå Stiftelsen Neptun
100 000 kr frå Grieg Foundation
115 000 kr totalt

 

 

Søkar/namn på arrangement

Link til arrangementside på www.kystsogevekene.no

Søker støtte til

Vedtak

Fonnesdagane

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17590&ID=27286&K=4879

Båtspikking, spleisemateriell og veteranbuss

6 000 kr

Sommarscena Masfjorden

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?k=4879&act=stad&KID=1266

Artistar og lyd

10 000 kr

Hanevikdagen

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17630&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

5 000 kr

Holmeknappen

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17611&ID=27286&K=4879

Tiltak for barn

Artisthonorar

10 000 kr

Langevåg

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17661&ID=27286&K=4879

Rotevling

Veteranbuss

Veteranbåt

Artisthonorar

Foredragshaldar

Barneaktivitet

10 000 kr

Holdhus kyrkje

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17432&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

4 000 kr

Gøy på landet

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17573&ID=27286&K=4879

Aktivitetar

Handverkarar

3 000 kr

Stend stasjon

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17654&ID=27286&K=4879

Veteranbuss

3 000 kr

Sveio Kystlag

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17608&ID=27286&K=4879

Uspesifisert

3 000 kr

Fjell Kulturminnelag

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17545&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

4 000 kr

Kanaldagane

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17638&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

Foredragshaldarar

Hordakysttreff

10 000 kr

Herdla Sokneråd

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17588&ID=27286&K=4879

Hesteskyss

Veteranbåt

8 000 kr

Sveio senioruniversitet

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17657&ID=27286&K=4879

Foredragshaldar

3 000 kr

Radøy sogelag

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17612&ID=27286&K=4879

Veteranbåt

8 000 kr

Ølve Bygdelag

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17478&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

2000 kr

Bergens Sjøfartsmuseum

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17735&ID=27286&K=4879

Artisthonorar

4 000 kr

Kleiveland

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17519&ID=27286&K=4879

Veteranbåt

Artisthonorar

7 000 kr

Small Ships Race

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17714&ID=27286&K=4879

Lyd

Materialer

Arbeidstid

Fotograf

Oppslag

Drivstoff

Premier

8 000 kr

Naust Glesvær

https://www.kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=17534&ID=27286&K=4879

Utstilling

Artisthonorar

Lyd/lys

Grafisk

7 000 kr

Sum

 

 

115 000 kr

 

Handsama av styret i Stiftinga Kystsogevekene 22. juni 2018

 

Bergen 24. juli 2018

Kjell Magnus Økland
Dagleg leiar, Stiftinga Kystsogevekene

 
 

 

Søknader om arrangementstøtte frå Kystsogevekene 2017

Til fordeling:

15 000 kr frå Stiftelsen Neptun

100 000 kr frå Grieg Foundation

115 000 kr totalt

20 søknader søker om samla sum 182 636,50 kr

(3 av søknadene er uspesifiserte på søknadssum)

 

Søkar/namn på arrangement

Link til arrangementside på www.kystsogevekene.no

Søker støtte til

Tildeling frå

Kystsoge-

vekene

Gøy på landet

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16274&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1201&index=13

Handverkarar

3000 kr

Hamnedagane

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16611&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1245&index=4

Veteranbuss, Eliasbåt, artist/lyd/scene, grafisk materiell

5000 kr

Holmeknappen

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16392&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1256&index=1

Uspesifisert

10 000 kr

Hanevikdagen

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16362&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1247&index=6

Veteranbuss

5000 kr

Kanaldagane

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16489&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1219&index=3

Hyre til artist/foredrag

10 000 kr

Kva vil vi med Kystsogevekene

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16430&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1256&index=2

Honorar/mat/ husleige

6000 kr

Kystmueet i Øygarden-Strilashow

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16482&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1259&index=4

Artisthonorar

8000 kr

Kystsogeopning Radøy

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16396&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1260&index=1

Veteranbuss

3000 kr

Sveio Gullforening

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16393&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1216&index=1

Uspesifisert

5000 kr

Sveio Kystlag

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16393&ID=27286&KID=1216&K=4879&ACT=stad&index=2

Uspesifisert

3000 kr

Sævareid / Engevik Gaard

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16469&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1241&index=1

og

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16469&ID=27286&KID=1241&K=4879&ACT=stad&index=0

Veteranbåt/ veteranbuss/ fotoutstilling/ artisthonorar

10 000 kr

Tønnegarden

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16469&ID=27286&KID=1241&K=4879&ACT=stad&index=2

Veteranbuss/ foredrag/ trykksak/ fotoutstilling/ artisthonorar

10 000 kr

Kystkultur i kunsten

http://kystsogevekene.no/?AID=16361&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1223&index=2

Materiell/ research/ foredrag

3000 kr

Ølve Bygdalag

http://kystsogevekene.no/?AID=16375&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1224&index=2

Fotoutstilling/ foredragshonorar

7000 kr

Stavenes til Strusshamn

http://kystsogevekene.no/default-css.asp?AID=16295&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1247&index=4

Veteranbåt

8000 kr

Stend Stasjon

http://kystsogevekene.no/?AID=16653&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1201&index=14

Veteranbuss

3000 kr

Tysnes Sogelag Svartedauden

http://kystsogevekene.no/?AID=16423&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1223&index=6

Foredragshaldar

3000 kr

Coasteering Stendaholmen

http://kystsogevekene.no/?AID=16655&ID=27286&K=4879&LID=150&ACT=stad&KID=1201&index=0

Instruktør/ utstyrsleige

5000 kr

Coasteering Langøy Kystgard

http://kystsogevekene.no/?AID=16656&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1246&index=2

Instruktør/ utstyrsleige

5000 kr

Kystmuseet i Øygarden – foredrag om strilen i Irland

http://kystsogevekene.no/?AID=16654&ID=27286&K=4879&ACT=stad&KID=1259&index=6

Foredragshaldar/  musikar

3000 kr

Sum

 

 

115 000 kr

 

Bergen 13. juni 2017

 

Kjell Magnus Økland

Dagleg leiar, Kystsogevekene