Vis bakgrunnsbilde

Terminliste

Her finn du oversyn over det som skjer i kystlaga og andre liknande aktørar i 2018.

Har du tips? Send det til kjellmag@gmail.com

 

10. feb: Årsmøte Hordaland Fylkeskystlag, Austevoll
www.hfkl.no 
Arr. Austevoll Kystlag og Hordaland Fylkeskystlag

15. februar: Kystsogevekene si vintersamling
www.kystsogevekene.no
Arr. Stiftinga Kystsogevekene

28. februar: Årsmøte Oselvarklubben
www.oselvarklubben.no
Arr. Oselvarklubben

5. mai: Strandryddedagen
www.holdnorgerent.no
Ar. Hold Norge Rent

Mandagar: Trim-seglas for Oselvar på Milde
Sjå datoar på www.mildebatlag.org
Arr. Milde Båtlag

9. juni: Torgdagen i Bergen
www.torgdagenibergen.com
Arr. Torgdagen i Bergen

15-17. juni: Hardanger Trebåtfestival
www.trebaat.no
Arr. Hardanger Trebåtfestival

19-22. juli: Forbundet Kystens Landstevne, Haugesund

www.kysten.no
Arr. Kystlaget Kormt, Kystlaget Leirong, Kystlaget Utsira, Kystlaget Sveio, Kystlaget Romsa og Forbundet Kysten.

2-5. august: Fjordsteam i Bergen

www.fjordsteam.no
Arr. Fjordsteam

4. august: Offisiell opning av Kystsogevekene i Bergen
www.kystsogevekene.no
Arr. Kystsogevekene

10-12. august: Den Store Roen
www.hfkl.no
Arr. Austevoll Kystlag og HFKL

11-12. august: Oselvar-NM på Milde
www.mildebatlag.org
Arr. Milde Båtlag

31. august-2. september: Hordakyststevne på Bømlo

www.facebook.com/B%C3%B8mlo-kystlag-209223439109100/
Arr. Bømlo Kystlag