Vis bakgrunnsbilde

Strandrydding

Hordaland Fylkeskystlag er med og tar ansvar for å redusera effektane av den marine forsøplinga me ser i våre fjordar og på strendene. Les om korleis du kan bidra til eit reinare miljø som me kan ferdast i.

 

 

Aktivitetsoversikt ryddeaksjoner våren 2018:

Før fuglene kommer -                                                   19. februar – 31. mars 2018

Nordisk strandryddeuke –                                          30. april – 06. mai. 2018

Nordisk Strandryddedag –                                          05.mai. 2018

 

På https://www.bof.no/skjaergardstjenesten/marintavfall finner du linker til strandryddekartet til Bergen og Omland Friluftsråd og HNR. Du finner også linker til mer kunnskap og filmer.

 

Opplegg rundt innsamling er knyttet til de ulike renovasjonsselskapenes områder. En vil i Fjellvar se hvilke kaier de har fast innsamling. Videre er det etter avtale ved hyttecontainerende til BIR.

Etter avtale kan en bli enig om lokasjon, enten direkte med renovasjonsselskapet, eller via marintavfall@bof.no

Informasjonsbrosjyrer
Vi rydder strendene i Hordaland Vi rydder strendene i Hordaland
Sikkerhetsveileder Sikkerhetsveileder
Ren kyst Ren kyst
Rydding av marint avfall Rydding av marint avfall
Bli med og rydd ei strand Bli med og rydd ei strand