Vis bakgrunnsbilde

Kystordverket

Kystordverket har som mål å samle inn, dokumentere, systematisere og formidle ord og uttrykk frå norsk kystkultur. Dei fyrste åra vert det nettbasert innsamling, om nokre år er det kanskje nok tilfang til å trykkja ei ordbok.

Kystordverket har oppretta ein prosjektportal på Lokalhistorie-wiki der det innsamla materialet vert samla, publisert og systematisert.

Gå til https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kystordverket

 

 

Korleis kan du bidra med ord og uttrykk?

 

Metode 1:

Fyll ut skjemaet nedanfor. Det du skriv vert sendt til Kystordverket sine folk, som tar seg av å forflytta informasjonen ut i databasen på Lokalhistorie-wikien.

 

Metode 2:

Send informasjon på epost, anten som tekst eller vedlegg, til adressa nyttord@kystordverket.no 

 

Metode 3:

Registrer deg som brukar på lokalhistorie-wiki og bidra direkte med innlegg og artiklar.

 

Send inn ord og uttrykk.
(fint om du kan ta med litt opplysningar om kvart ord og gje døme på korleis det har vore brukt)

Namn på kontaktperson:

E-postadresse:

Kryss av på sikkerhetskoden under. Dersom denne ikkje viser i eldre utgaver av Internet Explorer må du oppgradere nettleseren din, eller bytte til Chrome eller Firefox. For din egen nettsikkerhets skyld.


Kryss av: