Vis bakgrunnsbilde

Lokalhistorie-wiki

Kystordverket skal få oppretta ein prosjektportal på Lokalhistorie-wiki der innsamla materiale kan publiserast og systematiserast.

Sjå http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Kystkultur for døme på korleis dette vil ta seg ut.