Vis bakgrunnsbilde

Prosjektgruppa

Frå venstre: Asbjørn Kristoffersen, Hanne Sophie Greve, Kjell Magnus Økland, Torill Hansen, Magnar Brekke og Eldar Heide.
Foto: Nils Torsvik, Fiskeribladet.

Initiativet kom frå Hanne Sophie Greve, lagmann i Gulating lagmannsrett

Andre medlemmer av arbeidsgruppa er

Toril Hansen, oversetjar

Magnar Brekke, professor emeritus ved Norges Handelshøgskole og representant for prosjektet Maritim Ordbok

Kjell Magnus Økland, daglig leiar av  Kystsogevekene i Hordaland

Asbjørn Kristoffersen, pensjonert journalist i Bergens Tidende

Hilde Marie Pedersen, formidlingsansvarlig ved Bergen kunsthall

Eli Ellingsve, forskar ved Norsk Ordbok

Eldar Heide, førsteamanuensis i norsk, Avdeling for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Prosjektgruppa har nær kontakt med Språksamlingane ved Universitetet i Bergen.